AĞRI BELEDİYESİ

Ağrı, Türkiye °C
24 Temmuz 2017 Pazartesi

Temel Değerler

1.  KURUMSAL DEĞERLER VE İLKELER

 

 • Kent yönetiminde dürüstlük,  şeffaflık ve demokratik katılımcılık
 • Sunulan hizmetlerin her aşamasında hesap verebilirlik
 • Hizmette güler yüzlülük
 • Hizmette yerindenliği ön plana çıkarma, kararların halka en yakın yerde alma
 • Hizmet sunumunda bilgi ve teknoloji kullanımı
 • Kente yapılan müdahalelerde sosyal ve çevresel etkilerin öngörülebilmesi ve göz önünde bulundurulması
 • Hizmet sunumunda adil dağılım
 • Hizmet sunumunda cinsiyet eşitlikçi yaklaşım ve politikaların benimsenmesi
 • Kamu yararı adına kurumsal kararlılık
 • Hizmetlerin oluşturulmasında ve uygulanmasında yenilikçilikçi yöntemler
 • Kaynakların etkin, verimli ve amacına dönük kullanılması
 • Sorunlar yaşanmadan riskler öngörülerek tedbir alma

2. ÇALIŞANLAR ARASINDA

 • Kurumu bütün değerleriyle birlikte içselleştirme
 • Başarma umudunun ve başarıya olan inancın her bir çalışanda hakim olması
 • Ekip ruhunu benimseme
 • Bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılarak kuruma kazandırılması
 • Ekip arkadaşını moral ve motivasyon anlamında destekleme
 • Birbirinden öğrenme anlayışının geliştirilmesi
 • Farklı düşüncelere saygı gösterme ve bu düşünceleri dikkate alma
 • Sorumluluğu paylaşma bilinci
 • Dış taleplere ve değişimlere karşı ortak hareket edebilme bilincinin geliştirilmesi ve bireysel reaksiyonlardan kaçınma
 • Başkalarının çalışma ortamını bozucu veya rahatsız edici davranışlardan kaçınılması
 • Farklı disiplinlerden ve kültürlerden gelecek kişilerle çalışabilme
 • Emeğiyle değer yaratma

3. YÖNETİCİLER İLE ÇALIŞANLAR ARASINDA

 

 • İnsan onuru ve haysiyeti açısından herkes eşittir, hiçbiri diğerinden üstün değildir.
 • Görev ve sorumluluk onurdur.
 • Çalışanların meslekî ve bireysel gelişimini destekleme
 • Çalışanların motivasyonunu arttırma
 • Çalışanların başarılarının takdir edilmesi ve ödüllendirilmesinin sağlanması
 • Çalışanların kapasitelerine göre yetki ve sorumluluk paylaşımını sağlama
 • Çalışanları karar alma süreçlerine demokratik ve aktif bir ortamda dâhil etme
 • İş koşullarını iyileştirme
 • Çalışanların yeteneklerini ortaya çıkarma ve bireysel yaratıcılıklarını kullanmalarını sağlama
 • Çalışanların birbiriyle uyumlu bir şekilde takım halinde çalışmalarını sağlama
 • Yöneticilerin işlerini devredebileceği çalışanları yetiştirmeleri
 • Çalışanların kurumu ve yaptığı işleri sahiplenmesi

4. KURUM İLE DIŞ ÇEVRE (KENT, KENTLİ, STÖ’LER VE DİĞER KAMU KURULUŞLARI) ARASINDA

 

 • İnsanların yaşam biçimlerine, haklarına, ayırt edici kültürel kimliklerine, değerlerine ve inançlarına saygı
 • Dezavantajlı kesimlerin ve bu kişilerin yoğunlukla yaşadığı bölgelerin pozitif ayrımcılık ilkesi kapsamında değerlendirilmesi
 • Kent aktörleriyle sağlıklı ve etkin bir iletişim
 • Kentteki diğer (kamu, sivil veya özel sektör) aktörlerle, özellikle ilçe belediyeleri ile koordinasyonun bütün çalışmalarda gözetilmesi
Sosyal medyada paylas...Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page