İHALE İLAN METNİ

16 Şubat 2024 08:43 Ağrı Belediyesi 382

Belediyemize ait Ağrı İli Merkez İlçesi Kumlugeçit Köyü 434 nolu parsel üzerinde bulunan, (adres kayıt sisteminde) Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hayvan Borsası Caddesi No:3 (Lokanta) ve No:3/4, 3/5 (Kahvehane) olmak üzere 3 (Üç) adet İşyerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesi Açık Teklif Usulüne göre 3 (Üç) yıl süre ile ayrı ayrı kiraya verilecektir.

AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

MADDE 1 - İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

Belediyemize ait Ağrı İli Merkez İlçesi Kumlugeçit Köyü 434 nolu parsel üzerinde bulunan, (adres kayıt sisteminde) Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hayvan Borsası Caddesi No:3 (Lokanta) ve No:3/4, 3/5 (Kahvehane) olmak üzere 3 (Üç) adet İşyerinin 2886  Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesi Açık Teklif Usulüne göre 3 (Üç) yıl süre ile ayrı ayrı kiraya verilecektir.

 

MADDE 2 - İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT

İhale 28/02/2024  Çarşamba günü Ağrı Belediye Başkanlığının, Fırat Mahallesi, Atalay Caddesi, No:7 adresinde Belediye Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda saat 14:00’ da başlayacak olup, aşağıdaki tabloda belirtilen işyeri sıra numarasına göre ihaleler yapılacaktır.

 

MADDE 3 – ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

İhale Genel İdari ve Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi her iş yeri için ayrı ayrı 500,00 TL (BeşYüz Türk Lirası) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacaktır.

İhaleye katılmak isteyenler en geç 28/02/2024 Çarşamba günü saat 11:30’a kadar kira şartnamelerini alabilirler.

 

MADDE 4 - KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKULUN İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

Sıra

No

Dükkân

No

Taşınmazın

Bulunduğu Yer,

Ada ve Parseli

 

Cinsi ve

Yüzölçümü

(m²)

Yıllık

Muhammen

Kira Bedeli

 

Geçici

Teminat

İhale Tarihi ve Saati

 

İşin

Niteliği

 

 

1

 

 

3

Kumlugeçit Köyü 434 parsel Mehmet Akif Ersoy Mahallesi

Hayvan Borsası Caddesi

Merkez / AĞRI

 

280 m²

Lokanta

 

 

58.400,00 TL

 

 

1.755,00 TL

 

 

28/02/2024 -

14:00

 

 

 

Kiralama

 

 

2

 

 

3/4

Kumlugeçit Köyü 434 parsel Mehmet Akif Ersoy Mahallesi

Hayvan Borsası Caddesi

Merkez / AĞRI

 

290 m²

Kahvehane

 

 

56.000,00 TL

 

 

1.680,00 TL

 

 

28/02/2024 -

14:30

 

 

 

Kiralama

 

 

3

 

 

3/5

Kumlugeçit Köyü 434 parsel Mehmet Akif Ersoy Mahallesi

Hayvan Borsası Caddesi

Merkez / AĞRI

 

180 m²

Kahvehane

 

 

54.700,00 TL

 

 

1.645,00 TL

 

 

28/02/2024 -

15:00

 

 

 

Kiralama

 

MADDE 5 - İHALEYE KATILMA ŞARTI VE İSTENEN BELGELER

5.1-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. Açık Artırma safhasında yapılacak olan artış miktarları 1.000,00 TL’den az olamaz.

5.2-İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

5.3-İhaleye iştirak etmek isteyenler evrak ve belgelerini tam ve eksiksiz olarak kapalı zarf içinde (zarf imzalı olacak) teslim etmek zorundadırlar. Evrak ve belgeleri eksik olanların teklifleri dikkate alınmaz.

5.4-Yıllık muhammen kira bedelinin altındaki teklifler dikkate alınmaz.

5.5-İstenen belgeler

a- Başvuru dilekçesi,

b- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c- Yerleşim yeri belgesi (2024 tarihli),

d-İhale Genel İdari ve Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi 500,00 TL (BeşYüz Türk Lirası) karşılığı Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Şefliğinden temin edilebilir. (Her işyeri için ayrı ayrı şartname dosyası alınacaktır)

e- İhale ile ilgili geçici teminat ödenmesine ilişkin makbuz,

f- Belediyeden borcu olmadığına dair borç takip belgesi (2024 tarihli),

  • Etiketler

YENİ GALERİLER

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.