Ahmetbey Köyü Askı İlanı

19 Mart 2024 15:59 Ağrı Belediyesi 82

Ağrı İli, Merkez İlçesi, Ahmetbey Köyüne kain 19.02.2024 tarih ve 2024/20 Sayılı İl Mera Komisyon Kararında tespit ve tahditi yapılan taşınmazların ilgili köye tahsis edilmesine dair alınan 19.02.2024 tarih ve 2024/20 Sayılı İl Mera Komisyon Kararı

Ağrı  İli,  Merkez  İlçesi,  Ahmetbey  Köyüne  kain  19.02.2024  tarih  ve  2024/20  Sayılı  İl  Mera Komisyon  Kararında  tespit  ve  tahditi  yapılan  taşınmazların  ilgili  köye  tahsis  edilmesine  dair  alınan 19.02.2024 tarih  ve  2024/20  Sayılı  İl Mera  Komisyon  Kararı,  04.03.2024 tarih  ve  E-13467954  sayılı Valilik  Oluru ile  Askı  İlan  Tutanağı  yazı  ekinde  gönderilmiş  olup  söz  konusu taşınmazların  Ağrı  İli, Merkez  İlçesi,  Ahmetbey  Köyüne tahsis  edilmesi  hakkında  alınan  İl Mera  Komisyon  Kararının  4342 Sayılı Mera Kanununun  13. Maddesi  gereğince  04.03.2024  –  04.04.2023 tarihleri arasında  30  (  otuz  ) gün süre boyunca alışılagelmiş duyurular ile askı ilanına çıkmıştır.

  • Etiketler

YENİ GALERİLER

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.